HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP – ĐĂNG XUẤT – THOÁT PHẦN MỀM

Đăng nhập

Sau khi khởi động chương trình quản lý nhân sự Smartbook, người dùng tiến hành điền các thông tin đăng nhập vào hộp thoại như hình III.1.1:

  • Username: Tên đăng nhập

  • Password: Mật khẩu đăng nhập

Sau khi nhấn Login, nếu tài khoản hợp lệ và điền đúng các thông tin, thì sẽ đăng nhập được vào giao diện chính của PM.

Đăng xuất - Thoát

Để đăng xuất khỏi user hoặc thoát khỏi PM thì tiến hành: Vào HỆ THỐNG -> chọn ĐĂNG XUẤT hoặc THOÁT (hình III.2.1)

Last updated