Danh mục Tạo/ Điều chỉnh lịch nghỉ lễ hoặc nghỉ phép cho doanh nghiệp

Mô tả nghiệp vụ

Danh mục này quản lý lịch nghỉ lễ hoặc nghỉ phép hàng năm theo quy định nhà nước hoặc quy định riêng của doanh nghiệp.

Các bước thực hiện

Hướng dẫn tạo mới

Thực hiện tạo mới thông tin theo hướng dẫn ở phần II.2. Sau khi tạo xong thì dữ liệu sẽ được hiển thị như Hình IV.15.2.

Hướng dẫn sửa, xóa và xuất dữ liệu

Để sửa, xóa và xuất dữ liệu ra file Excel thì làm theo hướng dẫn ở phần II.3, II.4, II.5, II.6.

Last updated